Blandet kor

I efteråret 2022 startede Lene Blond et blandet kor i valgmenighedens gamle præstegård. Det begyndte ganske småt, men inden vi nåede til vinter var antallet af kormedlemmer steget til 15. Vi var 4 sopraner, 6 alter og herregruppen var på 5 stemmer. Alt gik godt. Desværre kom der sygdom under forårets øvelse på pinsedagens program. Vi måtte holde før tid og henover sommeren blev det besluttet at vi nok blev nødt til at holde med koret. Det var med blødende hjerte, for vi var kommet så godt i gang. 

Først og fremmest er der grund til at sige Lene Blond tak for indsatsen. Der var grundlag for at danne et kor. Det ved vi nu. Dernæst vil vi gerne takke alle medlemmerne af koret for deres deltagelse. Koret afsluttes den sidste torsdag i august måned med en havevandring og et måltid, hvor alle medlemmerne er inviterede. Deres bidrag til korkassen bruges ved den lejlighed at forsøde aftenen.

Herunder et billede fra 2. søndag i advent 2022, hvor koret medvirkede ved gudstjenesten.