Børn & Musik

Musik, sang og bevægelse for de mindste!

Vi inviterer til musik, sang og bevægelse for de mindste børn og en eller flere af deres voksne. Vi mødes i Mellerup Valgmenighedskirke den første torsdag i måneden, første gang 1. september kl. 10. Vi slutter af i Præstegården med medbragt kaffe og en god snak om stort og småt om børn, forældrerollen eller verden omkring os.

Børn og musik hører sammen. Sang, rytme og motoriske udfordringer er et must for de mindste, der reagerer spontant på musikken.

Der er rasleæg, trommestikker og meget andet, der er sjovt for de mindste, og masser af bevægelse, og selvfølgelig gode sange.

Arrangementet er gratis og finder sted fire gange i efteråret. Der er adgang for alle, også selv om du ikke er tilknyttet valgmenigheden. Ældre søskende er velkomne, men målgruppen er de mindste.

Henvendelse til Lene Blond, Mobil 2027 9071

webmaster@mellerupvalgmenighed.dk