Bliv medlem

Hvad er en valgmenighed?

En valgmenighed er en del af Den Danske Folkekirke, som udgøres af de mennesker, der på tværs af sognegrænser har valgt at tilhøre en bestemt kreds og dens præst. En valgmenighed har udstrakt selvstyre, der særligt kommer til udtryk omkring præstevalg og økonomi.

Medlemmerne betaler ikke kirkeskat, men et bidrag direkte til valgmenigheden, og menigheden modtager ikke offentlig støtte. Menighedens anliggender varetages af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen. Valgmenighedspræsten står
under biskoppens og provstens gejstlige tilsyn og har tavshedspligt.

Hvem er vi?
Mellerup Valgmenighed blev dannet i 1890, hvor også kirke og præstegård blev bygget, og dens første præst var den senere så kendte Jakob Knudsen. Mellerup Valgmenighed er præget af et grundtvigsk syn på kirke og folkelighed: Det kristne menighedsliv er samlet om det levende ord i gudstjenesten med dåb og nadver og med salmesangen som kendemærke, og ud fra interessen i ”oplysningen om livet” arrangeres derudover forskellige andre møder, hvor vi sammen kan diskutere og glæde os over historie, litteratur og kultur.

Alle er velkomne ved valgmenighedens gudstjenester og arrangementer !

Bliv medlem – sådan gør du !

Hvis du ønsker at blive medlem af Mellerup Valgmenighed, kan du printe og udfylde indmeldelsesblanketten, som du finder herunder.

Du kan læse vedtægterne for valgmenigheden  og se et eksempel på økonomien ved medlemsskab.

Indmeldelsesblanketten afleveres eller sendes i underskrevet stand til valgmenighedspræsten.

Læs mere om Mellerup Valgmenighed her.

Har du yderligere spørgsmål eller emner, du ønsker belyst, kan du altid kontakte præsten eller formanden.

Indmeldelsesblanket
Nye vedtægter er under udarbejdelse