Gudstjenester

Alle er velkomne til gudstjeneste i valgmenigheden.

Gudstjenesterne efterfølges altid af kirkekaffe.

15. januar kl. 10.00

2. søndag efter Helligtrekonger

Johannes 2,1-11 / Brylluppet i Kana

 

29. januar kl. 10.00

Sidste søndag efter Helligtrekonger

Matthæus 17,1-9 / Forklarelsen på bjerget

 

12. februar kl. 10.00

Seksagesima søndag

Markus 4,1-20 / Lignelsen om sædemanden

 

26. februar kl. 14.00

1. søndag i fasten

Matthæus 4,1-11 / Fristelsen i ørkenen

Efter gudstjenesten er der generalforsamling

 

12. marts kl. 10.00

3. søndag i fasten

Lukas 11,14-28 / Jesus og Beelzebul

 

26. marts kl. 10.00

Mariæ Bebudelses dag

Lukas 1,26-38 / Bebudelsen af Jesu fødsel

Afslutning med minikonfirmander

 

6. april kl. 19.00

Skærtorsdag

Matthæus 26,17-30 / Nadveren

 

9. april kl. 10.00

Påskedag

Markus 16,1-8 / Jesu opstandelsen

 

23. april kl. 10.00

2. søndag efter påske

Johannes 10,11-16 / Den gode hyrde

 

7. maj kl. 10.00

4. søndag efter påske

Johannes 16,5-15 / Talsmandens gerning

 

18. maj kl. 10.00

Kristi Himmelfarts dag

Markus 16,14-20 / Discipeludsendelse og himmelfart

 

28. maj kl. 11.00 Pinsedag

– udendørs med medbragt frokost

Johannes 14,22-31 / Talsmanden

 

11. juni kl. 10.00

1. søndag efter trinitatis

Lukas 16,19-31 / Den rige mand og Lazarus

 

25. juni kl. 16.00

3. søndag efter trinitatis

– sommerafslutning i præstegården

Lukas 15,1-10 / Det mistede får og den tabte mønt