Gudstjenester

Alle er velkomne til gudstjeneste i valgmenigheden.

Gudstjenesterne efterfølges altid af kirkekaffe.

Søndag den 17. april kl. 10.00

Påskedag

Matthæus 28,1-8 – Jesu opstandelse

 

Søndag den 1. maj kl. 10.00

2. søndag efter påske

Johannes 10,22-30 – Den gode hyrde

 

Søndag den 15. maj kl. 10.00

4. søndag efter påske

Johannes 8,28-36 – Menneskesønnens ophøjelse

 

Torsdag 26. maj kl. 10.00

Kristi himmelfarts dag

Lukas 24,46-53 – Jesu himmelfart

 

Søndag 5. juni kl. 10.00

Pinsedag

Johannes 14,15-21 – Løftet om en anden talsmand

 

Søndag den 19. juni kl. 17.00

1.søndag efter trinitatis med Sommerfest

Lukas 12,13-21 – Lignelsen om den rige bonde

 

I juli måneden er der ingen gudstjenester