Gudstjenester

Alle er velkomne til gudstjeneste i valgmenigheden.

Gudstjenesterne efterfølges altid af kirkekaffe.

Gudstjenesteliste 2024

14. april kl. 10.00

2. søndag efter påske

Johannes 10,22-30 / Hyrden og fårene

 

28. april kl. 10.00

4. søndag efter påske

Johannes 8, 28-36 / Menneskesønnens ophøjelse

 

9. maj kl. 10.00

Udflugt og gudstjeneste ved stendysserne i Tustrup

Kristi himmelfarts dag

Lukas 24,46-53 / Jesu himmelfart

 

26. Maj kl. 10.00

Trinitatis søndag

Matthæus 28,16-20 / Dåbsbefalingen

 

9. juni kl. 10.00

2. søndag efter trinitatis

Lukas 14,25-35 / Prisen for efterfølgelse

Præst er Erik Overgaard

 

16. juni kl. 16.00

3. søndag efter trinitatis

Lukas 15, 11-32 / Lignelsen om den fortabte søn

Sommerafslutning og afsked med Karsten Erbs som fast præst