Gudstjenester

Alle er velkomne til gudstjeneste i valgmenigheden.

Gudstjenesterne efterfølges altid af kirkekaffe.

Gudstjenesteliste 2. halvår 2023

13. august kl. 10.00

10. søndag efter trinitatis

Lukas 19,41-48 / Jesus græder over Jerusalem

 

27. august kl. 10.00 i Odder valgmenighedskirke

 

12. søndag efter trinitatis

Markus 7,31-37 / Helbredelsen af den døve og stumme

 

10. september kl. 10.00

14. søndag efter trinitatis

Lukas 17,11-19 / Helbredelsen af de ti spedalske

 

24. september kl. 10.00 – Høstgudstjeneste

16. søndag efter trinitatis

Lukas 7,11-17 / Opvækkelsen af enkens søn fra Nain

 

8. oktober kl. 10.00

18. søndag efter trinitatis

Mattæus 22,34-46 / Det største bud i loven

 

22. oktober kl. 10.00

20. søndag efter trinitatis

Matthæus 22,1-14 / Lignelsen om kongesønnens bryllup

 

5. november kl. 10.00

Alle helgens dag

Matthæus 5,1-12 / Saligprisningerne

 

19. november kl. 10.00

24. søndag efter trinitatis

Matthæus 9,18-26 / Helbredelsen af synagogeforstanderens datter

 

3. december kl. 14.00

1. søndag i advent

Lukas 4,16-30 / Jesus i Nazareths synagoge

 

17. december kl. 10.00

3. søndag i advent

Lukas 1,67-80 / Zakarias’ lovsang

 

24. december kl. 15.00

Juleaften

Lukas 2,1-14 / Jesu fødsel

 

5. januar kl. 19.00

Helligtrekongersaften

Matthæus 2,1-12 / De vise mænd