Gudstjenester

Alle er velkomne til gudstjeneste i valgmenigheden.

Gudstjenesterne efterfølges altid af kirkekaffe.

Gudstjenesteliste

 

28. august         Kl. 10.30      Sensommermøde i Bering kirke

                                             Luk. 7,36-50 / Kvinden i farisæerens hus

 

11. september    Kl. 10.00      13. søndag efter trinitatis

                                             Matt. 20,20-28 / Zebedæussønnernes ønske

 

25. september   Kl. 10.00      15. søndag efter trinitatis

                                             Luk. 10,38-42 / Martha og Maria

                                             Høstgudstjeneste

 

9. oktober         Kl. 10.00      17. søndag efter trinitatis

                                             Mark. 2,14-22 / Levi kaldes til discipel

 

23. oktober        Kl. 10.00      19. søndag efter trinitatis

                                             Joh. 1,35-51 / De første disciple kaldes

 

6. november      Kl. 10.00      Alle helgens dag

                                             Matt. 5,13-16 / Jordens salt og verdens lys

 

20. november    Kl. 10.00      Sidste søndag i kirkeåret

                                             Matt. 11,25-30 / For mit åg er godt

 

4. december      Kl. 14.00      2. søndag i advent

                                             Luk. 21.25-36 / De sidste tider

                                             Med efterfølgende adventsmøde i præstegården

 

18. december    Kl. 10.00      4. søndag i advent

                                             Joh. 1,19-28 / Johannes Døbers vidnesbyrd

 

24. december    Kl. 15.00      Juleaften

                                             Luk. 2,1-14 / Jesu fødsel

 

25. december    Kl. 10.00      Juledag

                                             Luk. 2,1-14 / Jesu fødsel

 

5. januar            Kl. 19.00      Helligtrekongers aften

                                             Matt. 2,1-12 / Vise mænd fra Østerland