Gudstjenester

Alle er velkomne til gudstjeneste i valgmenigheden.

Gudstjenesterne efterfølges altid af kirkekaffe.

Gudstjenesteliste 1. halvår 2024

21. januar kl. 10.00

Sidste søndag efter helligtrekonger

Johannes 12,23-33 / Hvedekornet

 

4. februar kl. 10.00

Seksagesima

Markus 4,26-32 / Lignelser om Guds rige

 

18. februar kl. 10.00

1. søndag i fasten

Lukas 22,24-32 / Hvem er den største?

 

3. marts kl. 14.00

3. søndag i fasten

Johannes 8,42-51 / Gud eller Djævelen til fader. Med efterfølgende generalforsamling.

 

17. marts kl. 10.00

Mariæ bebudelses dag

Lukas 1,46-55 / Marias lovsang

 

28. marts kl. 19.00

Skærtorsdag

Johannes 13,1-15 / Fodvaskningen

 

31. marts kl. 10.00

Påskedag

Matthæus 28,1-8 / Jesu opstandelse

 

14. april kl. 10.00

2. søndag efter påske

Johannes 10,22-30 / Hyrden og fårene

28. april kl. 10.00

4. søndag efter påske

Johannes 8, 28-36 / Menneskesønnens ophøjelse

 

9. maj kl. 10.00

Udflugt og gudstjeneste ved stendysserne i Tustrup

Kristi himmelfarts dag

Lukas 24,46-53 / Jesu himmelfart

 

26. Maj kl. 10.00

Trinitatis søndag

Matthæus 28,16-20 / Dåbsbefalingen

 

9. juni kl. 10.00

2. søndag efter trinitatis

Lukas 14,25-35 / Prisen for efterfølgelse

 

16. juni kl. 16.00

3. søndag efter trinitatis

Lukas 15, 11-32 / Lignelsen om den fortabte søn