Gudstjenester

Alle er velkomne til gudstjeneste i valgmenigheden.

Gudstjenesterne efterfølges altid af kirkekaffe.

Gudstjenesteliste

 

6. november      Kl. 10.00      Alle helgens dag

                                             Matt. 5,13-16 / Jordens salt og verdens lys

20. november    Kl. 10.00      Sidste søndag i kirkeåret

                                             Matt. 11,25-30 / For mit åg er godt

4. december      Kl. 14.00      2. søndag i advent

                                             Luk. 21.25-36 / De sidste tider

                                             Med efterfølgende adventsmøde i præstegården

18. december    Kl. 10.00      4. søndag i advent

                                             Joh. 1,19-28 / Johannes Døbers vidnesbyrd

24. december    Kl. 15.00      Juleaften

                                             Luk. 2,1-14 / Jesu fødsel

25. december    Kl. 10.00      Juledag

                                             Luk. 2,1-14 / Jesu fødsel

5. januar            Kl. 19.00      Helligtrekongers aften

                                             Matt. 2,1-12 / Vise mænd fra Østerland