Om os

Mellerup Valgmenighed

Mellerup valgmenighed er en fri menighed. Det betyder, at der er udstrakt selvstyre, men den er stadig en del af folkekirken.

Valgmenighedens medlemmer har direkte demokratisk indflydelse på alle menighedens forhold gennem generalforsamling og valg af bestyrelse.

 

Læs om medlemsskab her.

 

Læs om Valg- og frimenighedernes historiske baggrund her

 

 

Mellerup valgmenighed er præget af et grundtvigsk syn på kirkelighed og folkelighed, og hvor der er en valgmenighed, er der sjældent langt til forsamlingshus, højskole, efterskole og friskole. Det gælder også her i Mellerup, selv om den gamle højskole ikke eksisterer mere. 

For Grundtvig var det kristne menighedsliv samlet om fællesskabet i gudstjenesten med dåb og nadver. Vi kan samles ved folkelige møder og i fællesskab tyde og tolke den verden, vi lever i, og diskutere det samfund vi er en del af.

Mellerup Valgmenighed blev dannet i 1890, og samme år blev kirke og præstebolig bygget og kirkegården anlagt. Kirken blev indviet den 14. december med en festgudstjeneste, og valgmenighedens første præst, den senere så kendte digter og forfatter Jakob Knudsen, blev indsat i embedet. Det folkelige og kirkelige liv, inspireret af Grundtvigs tanker, havde fået et værested.