Jens Bek

Provst Ingelise Strandgaard Knudsen afslører relieffet på mindesteden. Foto: Mads Munk Jepsen

 

Jens Jakob Bek, 20.3.1844-7.7.1893, højskoleforstander. Født i Hørning ved Randers, død i Mellerup, begravet på valgmenighedens kgd. Jens Bek fik seminarieforberedelse hos den grundtvigske præst M. A. S. Lund i Virring og tog lærereksamen fra Lyngby seminarium 1865, var en tid hjælpelærer hos sin barndoms lærer i Hørning og 1867–80 lærer i Halling mellem Århus og Randers. Han var en fortrinlig børnelærer men samlede også sognets ungdom til undervisning i aftenskole, og nu og da holdt han foredrag om kristelige og folkelige emner. Herved blev han kendt af en større kreds og fik selv lyst til at virke for ungdomsskolen; efter venners tilskyndelse og ved deres hjælp byggede han 1880 en højskole i Mellerup ved Randers. Tidligt havde Bek tilsluttet sig den grundtvigske retning; og det frodige kirkelige liv der rørte sig i Mellerup, og som navnlig skyldtes pastor H. C. Slambergs forkyndelse, drog ham til dette sted. Under hans ledelse blev Mellerup højskole en af landets største. Som skolemand mindede han i nogen måde om Ernst Trier. Ligesom denne talte han med forkærlighed om emner fra Det gamle Testamente. I den politiske kamp stod han på venstres side, og i provisorieårene mistede han statstilskuddet. Han havde sæde i Randers amtsråd fra 1889 til sin pludselige død.

https://biografiskleksikon.lex.dk/Jens_Bek

Officiel indvielse af Jens Bek Relief.

Avisoverskrifter:

KIRKE I SORG: Grundlæggerens hoved er stjålet (TV2 Østjylland)

Buste stjålet fra kirkegård i Mellerup (Amtsavisen).

Så er der lagt op til drama – og så ovenikøbet en novemberdag.

Aage Blicher ringede til mig (på det tidspunkt var jeg formand i valgmenighedens bestyrelse) sidst på eftermiddagen en regnvåd novemberdag, og fortalte, at busten på Jens Beks mindesten var væk. Forbløffede, uforstående og undrende mødtes vi ved mindestenen udstyret med lommelygte. Vi søgte i hegnet ind mod kirkegården – måske havde man mistet interesse og mod og blot smidt busten derind efter at have knoklet med at få den afmonteret. Uden resultat for os.

Sagen blev anmeldt til politiet, vakte interesse hos nyhedsmedier og ovennævnte overskrifter vakte interesse hos måbende læsere og seere.

Div. skrothandlere blev kontaktet – heller ikke der var der gevinst. Nu var gode råd dyre, men gode råd fik vi fra Karsten Korthauer – konservator Kulturhistorisk museum i Randers. TAK! Han anbefalede skulpturkonservator Anders Ekstrøm Løkkegaard, som igen anbefalede skulptør og kunstner Lauge Voigt.

Det blev til et frugtbart samarbejde. Indledningsvis blev vi oplyst om, at kunstneren bag Jens Bek busten hed Niels Holm og kom fra Randers.

Nu havde vi fat i enden med de gode råd. Men hvor dyre var de så? Vi fik forskellige pristilbud på henholdsvis buste / relief og materialer.

Men først lidt historie.

Jens Bek var forstander på Mellerup Højskole fra 1880 – 1893, og initiativtager til Valgmenigheden. Han døde i 1893 kun 49 år gammel. Mellerup højskole havde et godt ry og mange elever. Jens Bek var i de grundtvigske kredse på egnen meget afholdt, og man samlede ind til mindestenen med bronzebusten.

Højskolen ophører 1917. I 2010 blev Mellerup Højskoleforening oprettet – en direkte linje til den tidl. Mellerup Højskole.

Bestyrelsen for valgmenigheden søgte Højskoleforeningen om donation, da valgmenigheden ikke havde midlerne. Straks blev der sikkerhedsstillet beløbet på 60.000 kr., men betingede at der skulle søges andre steder også. Div. pengeinstitutter og andre afslog, men Cafe Færgestedet donerede kr. 5000. Desuden har Mellerup Højskoleforening doneret 1000 kr. til opmaling af teksten på mindestenen.

En meget stor tak til Mellerup Højskoleforening og Cafe Færgestedet.

Det er altså udelukkende frivillige kræfter, der står bag – som det også var for over 100 år siden.

Kulturarven støttes og lever stadig.

Jens Bek var den første, som blev begravet på Valgmenighedens kirkegård. (Hans kone Marie blev begravet på samme gravsted.) På nettet fremgår det et enkelt sted, at gravstedet er nedlagt, men det eksisterer stadig og passes af Valgmenigheden.

Vi besøger det lidt senere og lægger en krans.

Tak! Ellen Mønsted Larsen

 

Se billeder fra indvielse af Jens Beks relief