Det skerHyggeeftermiddage

Vi holder sommerferie og mødes igen efter ferien.

Kalenderen kommer i begyndelsen af august.


 

Filmaften

Kalenderen kommer i begyndelsen af august

Litteraturkredsen 

Vi mødes

onsdag 21. august

onsdag 25. september

begge dage kl. 19 i præstegården. 

 

I litteraturkredsen holder vi sommerpause, men vender stærkt tilbage.

I løbet af sommeren læser vi Pontoppidans Isbjørnen. Hvis man har lyst til at være med, er der altid plads til flere. Bogen kan lånes ved henvendelse til præsten.

Hver gang kaster bogen livfulde snakke af sig, om samtiden, historien og livet i al almindelighed.
Kaffe og kage medbringes hjemmefra.

Sensommermøde søndag 25. august i Vivild  10 – ca 17

I år afholdes sensommermødet for de fem østjyske valgmenigheder i Vivild, og vi håber meget på at se mange af jer til en god og berigende dag med bla gudstjeneste og foredrag af Bertel Haarder.

Tilmelding senest 1. august til Niels Sander 2989 8912

Se program: Sensommermøde i de østjyske valgmenigheder

Sangaften torsdag 12. september kl 20

Når sommeren går på hæld, og efteråret banker på, indbyder valgmenigheden til en sangaften. De nærmere detaljer foreligger endnu ikke, men sikkert er det, at vi skal synge på livet løs fra højskolesangbogen. Hold øje med hjemmesiden.

Arbejdslørdag 21. september

Vi har tidligere haft arbejdslørdage, hvor mange har bidraget med gode kræfter og godt humør. Efter et par års pause har man nok fået sundet sig, og nye er klar til at give en hånd med. Der vil være lidt malerarbejde, lidt småsløjd, lidt håndarbejde, bagning af boller og kage, kaffebrygning og anretning af morgenmad og frokost, samt et par større opgaver.

Når tiden nærmer sig, sender vi en mail rundt med mere præcise opgaver, som man kan melde sig til på forhånd – lige nu drejer det sig om, at man skal huske at sætte kryds i kalenderen.