Minikonfirmander

Går du på Mellerup Friskole i 3. klasse i det nye skoleår inviteres du hermed til tre eftermiddage i præstegården, hvor du vil få fortalt bibelshistorie om Guds og menneskers fælles historie, hvor vi skal synge sammen og hvor vi skal spise boller og drikke saftevand til.

Bibelens fortællinger er eksistensfortællinger som handler om misundelse og om barmhjertighed, om had og om kærlighed. Alt det menneskelivet også handler om. Så der er meget at lære af de fortællinger. 

Og så inviteres du sammen med din familie til en afslutningsgudstjeneste, hvor vi fortæller om og viser noget af det vi har lavet i løbet af efteråret.

I begyndelsen af august får 3. klasses elever indbydelse og information om datoer.

Lisbeth Østergaard og Karsten Erbs vil stå for eftermiddagene. Tilmelding til Karsten Erbs på  kae@km.dk

Billedet i anden spalte er fra sidste gang jeg fortalte for børn i Løkken Storpastorat i 2014.